Shevet Metzada - Seminar Tet 2019 'סמינר ט

 Registration is closed for this event

 

 

שבט מצדה – סמינר ט' 2019 – Shevet Metzada – Seminar Tet

 

פרטים מלאים בנוגע לסמינר ט' יישלחו על ידי אמהות הקבוצה.

 

תאריכי הסמינר:
הסמינר ייערך בימים שישי- שבת 1/12/19 - 1/11/19 במחנה הצופים באלפיין.

הגעה ביום שישי בשעה 4 אחרי הצהריים.

המחנה יסתיים ביום שבת בשעה 9 בלילה.

 

הרשמה לסמינר:

לסמינר יכול לצאת רק חניך שרשום לפעילות השנתית ושילם את מלוא דמי ההרשמה.

על מנת לרשום את הילדים יש צורך להרשם ולשלם עבור הסמינר.  

הרשמה מוקדמת תערך עד ליום 1/3/19  ב 8 בערב. מחיר הסמינר $20. מחיר זה מסובסד על ידי השבט.

הרשמה מאוחרת תחל ביום 1/3/19 ב 8 בערב ותמשך עד ליום 1/6/19 ב 8 בערב. מחיר הסמינר בהרשמה המאוחרת $30.

לא תתאפשר הרשמה מעבר לתאריכים אלו.

When
January 11th, 2019 4:00 PM   through   January 12th, 2019 9:00 PM
Event Fee(s)
Late Registration Fee $ 30.00